Kamarai Hírlevél 13. – 2020.03.19.

HÍRLEVÉL

Kedves Kollégák!

A kialakult helyzetre tekintettel igyekszünk a beérkező információkat a lehető leghamarabb eljuttatni a tagsághoz. Mivel ilyen helyzet még nem volt, megérthető, hogy vannak anomáliák, pontatlanságok, kapkodás és meg nem értés.

Mindenkit kérünk, hogy a kialakult helyzetet türelemmel és nyugalommal kezelje, kölcsönös megértést kérünk mindenkitől. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk a helyzetet kezelni.

A MÜK elnökségének március 23-ra tervezett ülése elmarad. Ezért, amit ott meg lehetett volna beszélni – olyan kérdéseket, amelyek a jelen helyzetben fontosak – nem kerülnek megvitatásra. Ennek ellenére folynak az egyeztetések – elektronikus úton -, az elnökség és az adminisztráció folyamatos kapcsolatban van – az elnökségi tagok egymással, a tisztségviselőkkel, adminisztrációval.

Az is egyértelmű, hogy a központi – kormányzati – kommunikáció után tudunk csak olyan információkkal szolgálni, amik érintenek minket.

A Magyar Közlönyben már megjelent a legújabb rendelet, a 47/2020./III.18./ Korm.r., mely a legutóbbi intézkedéseket tartalmazza.

A tagok által eddig felvetett kérdésekre /tagdíj, cégeljárás és hatósági eljárás felfüggesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos rendelkezések meghozatala/, amint lesz információ tájékoztatjuk a tagságot.

Néhány, a Gyulai Törvényszék által közzétett információ – azzal, hogy jelenleg törvényszékenként, ítélőtáblánként előfordulhatnak eltérő álláspontok -., illetve a budapesti és győri kamarák által közölt információk, valamint az Arconsult Kft. tájékoztatása:

I.

Tájékoztatás a Békés megyei bíróságok rendkívüli ítélkezési szünet alatt történő működéséről

Az új típusú koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet során – figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal elnöke 35.SZ/2020. (III.15.) OBHE határozatában foglaltakra – a Békés megyei bíróságokon a 2020. március 15. napján közzétett tájékoztatás visszavonásig továbbra is irányadó az alábbi pontosítással:

A bíróságok csak

  1. a) az ügyfelek személyes jelenlétét nem igénylő, valamint
    b) az ügyfelek személyes jelenlétét igénylő és egyben halaszhatatlan

eljárási cselekményeket folytathatják le a rendkívüli ítélkezési szünet idején.

Nem érvényesülnek tehát pl. a Pp. „rendes” ítélkezési szünetre vonatkozó szabályai közül azok, amelyek az eljárási cselekmények nem halaszthatatlan lefolytatását írják elő, valamint a Be. azon rendelkezései sem, amelyek adott eljárási cselekmény nem halaszthatatlan lefolytatását írják elő. A halaszthatatlan nem azonos a soron kívülivel, hanem a későbbre nem hagyható, mindenképpen elvégzendő eljárási cselekményeket jelenti (pl. a nyomozási bírák kényszerintézkedésekre vonatkozó eljárásában, a sürgősségi pszichiátriai eljárással kapcsolatos ügyekben).

A b) alatti eljárási cselekményeket távmeghallgatás útján kell lefolytatni, amennyiben pedig ez nem lehetséges, akkor a speciális tárgyalótermi protokoll betartása mellett. A halaszthatalan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül a bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet be, aki a bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat lát el.

A bírósági irodák távközlési eszközön vagy elektronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket, az OBH elnökének határozata szerint a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel.

A tárgyalótermi protokoll:
Amennyiben nem lehetséges távmeghallgatás útján megtartani az eljárási cselekményeket, úgy speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. A jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk. A bíróság a jelenlévőket nyilatkoztatja arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e fertőzött, vagy azzal érintkező személlyel.

Amennyiben valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakíthatja, az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez.

G y u l a, 2020. március 16.
dr. Marton Erika
sajtószóvivő

A 2020. március 15. napján kelt tájékoztatás: A koronavírus okozta légúti fertőzés megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélforgalom szünetelése és a tárgyalások elmaradása a Békés megyei bíróságokon INNEN érhető el.

A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a legfontosabb általános óvintézkedéseket tartalmazó tájékoztató:
Alapvető szabályok mindenki számára a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatosan

Az iratbetekintés szabályai szigorodtak. Mielőtt bárki iratokat akar megnézni érdeklődjön a bíróságnál a megtekintés módjáról!

Papír alapú beadványok esetén, ha azokra nem kerül rá – indokoltan!! -, hogy „halaszhathatatlan”, akkor az irat 14 napra karanténba kerül, utána nyúlnak hozzá!

Továbbiak a Gyulai Törvényszék honlapján találhatók!

II.

Az OBH elnöke az alábbi linken elérhető 39/20200.(III.18.) sz határozatával – várható normatív szabályozásra tekintettel – hatályon kívül helyezte 37/2020. számú határozatát.

https://birosag.hu/obh/hatarozat/39sz2020-iii-18-obhe-hatarozat-372020-iii17-obhe-hatarozat-modositasarol

Csakhogy egyértelmű legyen: kizarólag a 37. utasítás 1.pontja került hatályon kívül helyezesre! A többi meg  hatályban van!

III.

Mindazonáltal a folyamatosan változó értelmezésekre is tekintettel, javaslom, hogy aki teheti, tegyen eleget azoknak az – elektronikus úton teljesíthető – eljárási cselekményeknek, amelyek korábbi jogszabályi, vagy bírósági rendelkezésen alapulnak, vagy legalább reagáljunk a kötelezettségre egy beadvánnyal. Jobb most, mint egy esetleges igazolási kérelem kíséretében.

A veszélyhelyzeti  jogszabályok kigyűjtve a JogKódexen is megtalálhatók- írjátok be a keresőbe, hogy kóved.

IV.

A biztonság érdekében, az alábbi határidő-kezelést javasoljuk valamennyi peres ügyében.

Az igazságszolgáltatás rendszerén belül teljes a káosz, egymással ellentétes kollégiumvezetői, OBH elnöki értelmezések látnak egymás után napvilágot (jelenleg 3 fő csapás megy és vitatkozik a szervezetrendszeren : ítélkezési szünet szabályai, félbeszakadás szabályai, semmi nem változik).

Erre tekintettel a magunk és ügyfeleink számára legbiztonságosabb forgatókönyv szerint járunk el, valamennyi peres határidőt kezeljetek úgy, mintha teljesen normális ügymenet lenne (“semmi nem változott”), azaz

NE az ítélkezési szünet szabályai szerint számítsátok, rögzítsétek és teljesítsétek a határidőket, hanem ahogyan az az iratban szerepel, azaz

ad1. korábban érkezett, mostanában lejáró peres határidőket teljesítsétek a “rendkívüli ítélkezési szünet” bejelentése előtt rögzített eredeti határidők szerint;

ad2. a most érkező határidőket is a rendes ügymenet szerint rögzítsétek, teljesítsétek, pl. ha ma érkezik egy 8 napos határidő, azt március 26, csütörtökig teljesítenetek KELL!

Az ÜGY URAINAK, csapatainak (küldemény címzettjeinek) felelőssége a határidők rögzítése, a korábbi e-mailben foglalt metódus szerint, az adott ügy csapatának Google naptáraiban kell rögzítenetek a határidőket. 

A jelenleg konkuráló 3 bírósági értelmezés feldolgozásáról lesz egy külön összefoglaló a későbbiekben, ha ezekből vita lesz a későbbiekben (márpedig, ahol ellenérdekű fél van, nyilvánvalóan lesz), akkor lássátok az érvelések csomópontjait.

Dr. Legeza László

elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.