Hírlevél-2018.03.08.

Tisztelt Kartársnők!
Kedves Ünnepeltek!

Nem kizárt, hogy elnöki tisztségemben ez az utolsó alkalom, hogy köszönteni tudom Önöket a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

2010-től folyamatosan tapasztalhatták, hogy a Békés Megyei Ügyvédi Kamara vezetése kiemelt jelentőséget tulajdonított ennek az ünnepnek. Köszöntő leveleimben mindig próbáltam elrugaszkodni a közhelyektől, ezáltal is rangot adva március 8-ának.

E sorok írása előtt áttekintettem a korábbi köszöntőket. Kilenc év ugyanis arra hajlamosítja az embert, hogy önismétlésekbe bocsátkozzék. Ez most sem fordulhat elő.

2018. február 6-án lett 100 éves az angol népképviseletről szóló törvény – Representation of the People Act.

A törvény megalkotása kiemelkedő eseménye volt a szüfrazsett mozgalom történetének. Ez volt az a törvény, mellyel Nagy-Britannia szavazati jogot biztosított a nőknek. Kis szépséghiba, hogy csak a 30 éven felülieknek, miközben a férfiak már 21 éves korukban megkapták ezt a jogosultságot.

A harc továbbfolytatódott, és 1928-ban újabb eredményt sikerült elérni. Ez az az időpont, amikortól a nők a férfiakkal azonos politikai jogot élvezhetnek.

Az 1918-as törvény hatályba lépése után abban az évben, decemberben tartottak választásokat. Az első női képviselő az angol parlamentalizmus történetében Constance Markievicz (Sinn Féin) lett.

Úgy gondolom, hogy a százesztendős évfordulóra Magyarországon is méltán emlékezhetünk. Mi férfiak is magunkba nézhetünk, és lesüthetjük a szemünket, mert még rengeteg tennivaló van a női egyenjogúság biztosítása területén. Nem a közelgő választások mondatják velem, hogy lassan elérkezik az idő ahhoz, hogy Magyarországnak végre először női miniszterelnöke vagy köztársasági elnöke legyen.

E gondolatok jegyében köszöntöm a Nemzetközi Nőnap alkalmából valamennyi a szebbik nemhez tartozó kartársunkat, ügyvédjelöltünket, jogi előadónkat, illetve tagjaink női alkalmazottait.

Gyula, 2018. március 8.

Dr. Csomós Tamás
Elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.