Hírlevél-2018.03.01.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

Megjelent a Jogtudományi Közlöny februári száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket.

A folyóiratban folytatódik az új Pp-t bemutató tanulmánysorozat Gombos Katalin: A polgári perorvoslati rendszer és átalakulása című dolgozatával.

Érzékeny problémát érint Fázsi László: A pótmagánvádas eljárás szabályozásának változásairól című írása is. Itt adunk tájékoztatást arról, hogy a Patrocinium Kiadó gondozásában jelent meg Fázsi László A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és gyakorlatban című kötete.

II.

Megkérjük azon kartársakat, akik a helyettes ügyvéd bejelentésére vonatkozó kötelezettségüket ezidáig nem teljesítették, azt soron kívül eszközöljék. Az alapul szolgáló megállapodás megkötésének határideje 2018. február 28-án lejárt.

Gyula, 2018. március 1.
Dr. Csomós Tamás
Elnök

Jogtudományi Közlöny 2018 2

A hozzászólások le vannak tiltva.