Ellenőrzési terv

ELLENŐRZÉSI TERV

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2019. évben történő ellenőrzésére

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2019. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.

I.) Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:

a.) Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2017. évben került sor.
b.) Azok a kamarai tagok, akik 2018. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
c.) Azok a kamarai tagok, akik ellen 2018. december hó 31. napját követően fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
d.) Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni

II.) Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozik.

A legmagasabb kockázati csoportba tartozók tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyéb rendelkezések megtartását 2019. évben ellenőrizni kell.

A legalacsonyabb kockázati csoportba tartozók közül az ellenőrzést 15 véletlenszerűen kiválasztott személy tekintetében kell elvégezni.

Az ellenőrzés elrendelésére két részletben kerül sor, 2019. május hó 15. és 2018. október hó 31. napjáig.

Az ellenőrzést végző személyek:

Dr. Borka Sándor fegyelmi megbízott,
Dr. Bodnár Ágnes, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége által külön határozattal erre kijelölt személy,
Ifj. Dr. Csűri Gábor, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége által külön határozattal erre kijelölt személy.