Elnökségi határozat az ügyvédi iroda megfelelősségéről

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 17/2005. (IV. 15.) sz.  határozata

Ügyvédi tevékenység folytatására az iroda akkor megfelelő, ha legalább 12 nm alapterületű, különbejáratú, kizárólagosan ügyfélfogadás céljára használt szoba áll az ügyvéd rendelkezésére. Több személyes ügyvédi iroda az ügyvédi tevékenység gyakorlására akkor alkalmas, hogyha az iroda minden ügyvéd tagja külön irodahelyiséggel rendelkezik, vagy közös irodahelyiség használata esetén az ügyfélfogadás rendje meg van osztva az irodát közösen használó ügyvédek között.

Fenti szabályozásban foglaltak az irányadók a lakásban működő ügyvédi irodára, valamint az alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó névjegyzékbe történő bejegyzése során is.

Az ügyvédi irodának alkalmasnak kell lennie a kulturált ügyfélfogadásra, ideértve az ügyfelek részére várakozóhelyiség és mellékhelyiség biztosítását.

Mind a lakásban, mind a nem lakás céljára szolgáló helyiségben működő ügyvédi irodának biztosítania kell az ügyvédi iratok megfelelő tárolásának és irattározásának lehetőségét. Az irattárolás módja akkor megfelelő, ha az ügyvéd, ügyvédi iroda az iratokat más által hozzá nem férhető módon az ügyvédi titok megtartásának biztosításával kezeli, és azokhoz az irattal rendelkező szükség esetén hozzájuthat.

Az ügyvédi irodának önálló vezetékes telefonvonallal, telefaxszal és e-mail címmel kell rendelkeznie.

Az irodahelyiségre kötött használati jogot biztosító szerződés akkor megfelelő, ha határozatlan-, vagy pedig legalább egyéves időtartamra biztosítja a helyiség zavartalan használatát.

Nem engedélyezhető ügyvédi iroda működése államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, igazságügyi és oktatási intézmény kizárólagos céljára szolgáló középületben. A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportban működő ügyvéd irodája, vagy ügyvédi iroda a fentieken túlmenően akkor tekinthető megfelelőnek, ha az iroda olyan épületben van, ahová az ügyfél személyazonosság igazolása nélkül juthat be.

A kamara által engedélyezett ügyvédi irodát olyan módon kell megjelölni, hogy azt az ügyfelek ill. a postai kézbesítők biztonsággal felismerhessék. Az alirodára a főirodára vonatkozó szabályok az irányadók, azzal azonban, hogy az alirodában külön telefax ill. e-mail cím nem kötelező.

A korábban már bejegyzett  ügyvédi irodák megfelelősségét ez a határozat  nem érint.

Jelen határozat rendelkezéseit a 2005. május 01j-e után benyújtott tagfelvételi kérelmek ügyében kell alkalmazni.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 61/2013. (IX.13.) sz. határozata

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2013. szeptember hó 13. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 61/2013. (IX.13.) sz. határozata

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége Dr. Csomós Tamás elnök előterjesztése alapján a kamarai tisztségviselők és bizottsági tagok 2014-2018 időszakra vonatkozó választásának időpontját, a választás napját, illetve a választói közgyűlés időpontját 2014. január 15-én 16 órában határozza meg, illetve a választás napját erre az időpontra tűzi ki. A határozatképtelenség miatt megismételt választói közgyűlés időpontja 2014. január 24-én 16 óra.

A választást az alábbi választási szervek bonyolítják le: választási bizottság, jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság. Mindhárom szerv egy elnökből, két tagból és három póttagból áll az elnökség határozata alapján.

Az elnökség jelen határozattal a választási bizottság elnökévé választja Dr. Varga Imrét, két tagjává Dr. Boros Erzsébetet és Dr. Püspöki Helgát. A választási bizottság póttagjaivá pedig Dr. Kiss Beátát, Dr. Réthy Sándort és Dr. Merza Attilát.

Az elnökség jelen határozattal a jelölőbizottság elnökévé választja Dr. Vozár Istvánt, két tagjává Királyváriné Dr. Szabó Ilonát és Dr. Szabó Jánost. A jelölőbizottság póttagjaivá pedig Dr. Boldizsár Ida Borbála, Dr. Szabó Ervint és Dr. Csanálosi Ákost.

Az elnökség jelen határozattal a szavazatszámláló bizottság elnökévé választja Dr. Bodnár Ágnest, két tagjává Dr. Kovács Imrét és Dr. Kliszek Ágnest. A szavazatszámláló bizottság póttagjaivá pedig Dr. Roxin Györgyöt, Dr. Farkas Beátát és Dr. Fodor Andrást.

A határozat meghozatalára a 2004. évi CLX. tv. /KET/ 72. §. /4/ bek. alapján egyszerűsített döntés keretei között került sor.

Az elnökség megbízza az elnököt és a titkárt a választások előkészítésével és a feltételek biztosításával, a választóbizottságok munkájának elősegítésével.

Kmf.

                                                                                               Dr. Csomós Tamás s.k.                                                                                                                                    elnök