Hírlevél – 2015.01.12.

KAMARAI HÍRLEVÉL

 I.

Megjelent a Jogtudományi Közlöny – Az MTA Állam – és Jogtudományi Bizottságának folyóirata – 2014. évi 12-es száma.

Mellékeljük a tartalomjegyzéket.

A lapban folytatódik az új Btk-ról szóló tanulmánysorozat Belovics Ervin: A büntethetőségi akadályok című dolgozatával.

A lappéldány a kamara székházában tanulmányozható.

II.

A hírlevél mellékleteként továbbítjuk az új 2015-re érvényes B400 számú NAV adatlapot az ingatlan-nyilvántartási eljárásokhoz.

Az adatlap az alábbi linkről tölthető le:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/B400.html

Gyula, 2015. január 12.

Dr. Csomós Tamás

elnök

 

legújabb APEH adatlap

Jogtudomáyi Közlöny-12

Hírlevél – 2015.01.09.

KAMARAI HÍRLEVÉL

 I.

Továbbítjuk a T. Kartársaknak a Budapesti Ügyvédi Kamara 325. számú elektronikus hírlevelét. Ahhoz kapcsolódóan mellékelten megküldjük a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalában 2014. december 19-én megtartott ingatlan-nyilvántartási értekezleten elhangzottak rövid összefoglalóját.

Az összesen 24 pontot rögzítő megállapítások az egész országos ingatlan-nyilvántartási gyakorlatot érintik, és vidéken is hasznosítható.

II.

 Megjelent a Bírósági Döntések Tára 2014. évi utolsó száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket. Felhívjuk a figyelmet az ügyvédeket nemcsak gyakorló jogászként, hanem esetlegesen magánszemélyként is érintő 195. számú jogesetre. Annak iránymutatása a következő: Ha a nagyértékű új személygépkocsi rövid időközönként többször meghibásodik, és az egyes javítások ellenére újabb és újabb hibák jelennek meg, a jogosult elállási jogát megalapozzák a sorozatos – időszakonként visszatérő – meghibásodások, a folyamatos javítás, a javításokat követő újabb hibák.

III.

Dr. Kvasz Tibor kartársunk a kamarához intézett átiratában egy intézkedést igénylő kérdésre hívta fel a figyelmet.

Visszatérően lehet találkozni olyan esetekkel, hogy valaki közlekedési balesetben szenved sérülést, bent fekszik a kórházban, és ilyen körülmények között keresik meg kívülálló harmadik személyek, és írattatnak alá velük olyan meghatalmazást, amely a későbbi ügyvédi képviseletre vonatkozik. Arra az esetre is van példa, hogy a végzetes kimenetelű baleseteknél a gyászoló családnál jelennek meg illetéktelen személyek, akik jogi képviseletre vonatkozó meghatalmazásokat íratnak alá. Ilyen módon fordulhat elő, hogy pl. dunántúli ügyvédek járnak el sértetti, stb. képviselőként, miközben a sértettek a közvetítői eljárásban arról számolnak be, hogy a megbízott ügyvéddel személyesen még soha nem is találkoztak.

Ez a kérdéskör nyilván felvet ügyvédetikai problémákat, de ennél súlyosabb gondokat is. Jelesül azt, hogy a baleset sérültek személyes adatai, illetve a velük történtek milyen körülmények között válnak kívülálló harmadik személyek számára ismertté.

Kérjük a T. Kartársakat, ha vannak az ismertetett tárgykörben hasonló tapasztalataik, úgy azokat osszák meg velünk.

Gyula, 2015. január 9.

Dr. Csomós Tamás

Elnök

 

Scan

BDT-12

Hírlevél – 2015.01.06.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

A 2014. november 26-i – 118-as – kamarai hírlevélben adtam tájékoztatást arról, hogy a tagok megkeresése alapján szignalizációval éltem a Gyulai Törvényszék elnökéhez, és kértem az 1997. évi CLIV. törvény – Eü. tv – 199. §-a alapján eljáró eseti gondnok díjazása vonatkozásában egységes álláspont kialakítását.

A megkeresés lényegét az képezte, hogy a kirendelés alapján eljáró ügyvédek sérelmezték a díj nettó 800,-Ft-ban történő megállapítását.

A szignalizáció alapján a vizsgálatot Dr. Zámbori Tibor a Gyulai Törvényszék elnökhelyettese végezte el, aki a hírlevél mellékleteként csatolt átirattal tájékoztatott a Törvényszék álláspontjáról. Ennek lényege akként rögzíthető, hogy „az érintett nemperes eljárásokban az ügygondnokoknak megállapítható díj legalacsonyabb mértéke nem lehetne kevesebb nettó 2.500,-Ft/óránál…”.

Az elnökhelyettes úr a hozzám intézett levelet tájékoztatásul megküldte a Gyulai Járásbíróság elnökének is.

A kirendelt védői díjakhoz kapcsolódó kérdés, hogy miként arról a Magyar Ügyvédi Kamara Portálja is tájékoztatást adott, 2015. január 1-jétől a kirendelt védő és pártfogó ügyvéd óradíja 5.000,-Ft-ra emelkedett.

II.

 2014 végén az igazságügyi miniszter tájékoztatót adott az idei évre vonatkozó legfontosabb jogalkotási kérdésekről kiemelve az eljárási jogszabályok előkészítésének folyamatát. Revízió alatt áll a Ket. mellett a Pp. és a Be., illetve ez utóbbi két jogszabály vonatkozásában teljesen új törvényi szabályozás alapjainak lerakása történik meg.

Előrehaladottabb stádiumban az új Pp. megalkotása áll. Ezt jelzi, hogy a HVG-ORAC Kft. 2014 végén megjelentette az „Egy új polgári perrendtartás alapjai” című kötetet. Ennek szerkesztői Németh János és Varga István. A kiadványt a kiadó megküldte a Békés Megyei Ügyvédi Kamara részére is. Mellékelten továbbítjuk a könyv tartalomjegyzékét. A kötet a kamara székházában tanulmányozható.

Gyula, 2015. január 6.

Dr. Csomós Tamás                                                                                                                                          Elnök

posta

Scan0002