Ellenőrzési terv

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2022. december hó 16. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

ELLENŐRZÉSI TERV

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2023. évben történő ellenőrzésére

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2023. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.

  • Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:
  • Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2022. évben került sor.
  • Azok a kamarai tagok, akik 2022. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
  • Azok a kamarai tagok, akik ellen 2022. évben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
  • Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni
  • Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozik.
  1. évben 30 ellenőrzést kell elvégrehajtani.

A legmagasabb kockázati csoportba tartozók tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyéb rendelkezések megtartását 2023. évben ellenőrizni kell.

Ellenőrizni kell a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozók közül az elnökség által véletlenszerűen kiválasztott személyeket.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége elrendeli jelen ellenőrzési tervnek a kamara honlapján történő közzétételét 2023. január hó 01. hatállyal.

kmf.

                                                            Dr. Legeza László

                                                                 elnök

KAMARAI HÍRLEVÉL

KAMARAI HÍRLEVÉL
I.
Tisztelt Kollégák!

A 2021 második negyedéves kamarai tagdíj fizetési határideje 2021. április hó 15.

A negyedéves tagdíjak összegei:
– ügyvéd: 33 000 Ft
– alkalmazott ügyvéd 26 400 Ft
– kamarai jogtanácsos: 26 400 Ft
– ügyvédjelölt: 9 900 Ft
– jogi előadó:7 920 Ft
– szünetelő ügyvéd: 9 900 Ft
– szünetelő jogtanácsos: 7 920 Ft

A negyedéves díjakat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara OTP banknál vezetett 11733027-20022916-00000000 számú bankszámlájára kell teljesíteni.

II.

Mellékelten megküldjük a Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2021 első két számának tartalomjegyzékét.

Gyula, 20201. március 26.

Dr. Legeza László
elnök