Visszaélés-bejelentési rendszer

Általános tájékoztató

 a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel kapcsolatban

/továbbiakban: tv./

A tv. a foglalkoztató-foglalkoztatott viszonyában tartalmaz rendelkezéseket.

Ez tehát nem egy új, másik fegyelmi eljárást megalapozó rendelkezés. Természetesen, ügyvédekkel kapcsolatban előfordulhat, hogy a bejelentés – megfelelő feltételek mellett – fegyelmi eljárást vonhat maga után, de a tv-nek nem ez a lényege, célja.

A tv. alapvetően nagyobb cégekre vonatkozik, ahol sok munkavállaló van. Ezért pl. egyszemélyes ügyvédi irodánál, egyéni ügyvédnél gyakorlatilag értelmezhetetlen – ahol nincs foglalkozatott.

Az ügyvédekkel kapcsolatos bejelentések a Magyar Ügyvédi Kamara hatáskörébe tartoznak. A területi kamaráknak a tv. alapján tehet nincs hatáskörük a bejelentések intézésére, ezért ha a területi kamarához a tv. szerinti bejelentés érkezik, azt visszaküldi a bejelentőnek, tájékoztatva arról, hogy a bejelentést a Magyar Ügyvédi Kamaránál – továbbiakban: MÜK  -teheti meg joghatályosan.

A tv. létrehozta a bejelentővédelmi ügyvéd intézményét. A területi kamara – a  tv. alapján – a bejelentővédelmi ügyvédeket nyilvántartásba veszi, a tv-ben írt adatokkal, továbbá a területi kamara honlapján közzéteszi a bejelentővédelmi ügyvédek névsorát.

A bejelentést megbízás létrejöttétől számított t15 napon belül kell bejelenteni a területi kamarának!

A területi kamaránk honlapján rövidesen külön fül alatt találhatók meg a tv-nyel kapcsolatos fontosabb tudnivalók.

A MÜK honlapján már elérhető egy tájékoztató a lényeges tudnivalókról, van űrlap is a bejelentések megtételére,

Fontos, hogy az az ügyvéd kolléga, iroda, aki kiszervezi a belső visszaélés-bejelentő rendszerét harmadik személynek, azt köteles bejelenteni azt a MÜK-nél!

A MÜK rövidesen szabályzatot fog kiadni a rendszer működésével kapcsolatban.

Dr. Legeza László

elnök