Elnökségi határozat az ügyvédi iroda megfelelősségéről

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 17/2005. (IV. 15.) sz.  határozata

Ügyvédi tevékenység folytatására az iroda akkor megfelelő, ha legalább 12 nm alapterületű, különbejáratú, kizárólagosan ügyfélfogadás céljára használt szoba áll az ügyvéd rendelkezésére. Több személyes ügyvédi iroda az ügyvédi tevékenység gyakorlására akkor alkalmas, hogyha az iroda minden ügyvéd tagja külön irodahelyiséggel rendelkezik, vagy közös irodahelyiség használata esetén az ügyfélfogadás rendje meg van osztva az irodát közösen használó ügyvédek között.

Fenti szabályozásban foglaltak az irányadók a lakásban működő ügyvédi irodára, valamint az alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó névjegyzékbe történő bejegyzése során is.

Az ügyvédi irodának alkalmasnak kell lennie a kulturált ügyfélfogadásra, ideértve az ügyfelek részére várakozóhelyiség és mellékhelyiség biztosítását.

Mind a lakásban, mind a nem lakás céljára szolgáló helyiségben működő ügyvédi irodának biztosítania kell az ügyvédi iratok megfelelő tárolásának és irattározásának lehetőségét. Az irattárolás módja akkor megfelelő, ha az ügyvéd, ügyvédi iroda az iratokat más által hozzá nem férhető módon az ügyvédi titok megtartásának biztosításával kezeli, és azokhoz az irattal rendelkező szükség esetén hozzájuthat.

Az ügyvédi irodának önálló vezetékes telefonvonallal, telefaxszal és e-mail címmel kell rendelkeznie.

Az irodahelyiségre kötött használati jogot biztosító szerződés akkor megfelelő, ha határozatlan-, vagy pedig legalább egyéves időtartamra biztosítja a helyiség zavartalan használatát.

Nem engedélyezhető ügyvédi iroda működése államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, igazságügyi és oktatási intézmény kizárólagos céljára szolgáló középületben. A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportban működő ügyvéd irodája, vagy ügyvédi iroda a fentieken túlmenően akkor tekinthető megfelelőnek, ha az iroda olyan épületben van, ahová az ügyfél személyazonosság igazolása nélkül juthat be.

A kamara által engedélyezett ügyvédi irodát olyan módon kell megjelölni, hogy azt az ügyfelek ill. a postai kézbesítők biztonsággal felismerhessék. Az alirodára a főirodára vonatkozó szabályok az irányadók, azzal azonban, hogy az alirodában külön telefax ill. e-mail cím nem kötelező.

A korábban már bejegyzett  ügyvédi irodák megfelelősségét ez a határozat  nem érint.

Jelen határozat rendelkezéseit a 2005. május 01j-e után benyújtott tagfelvételi kérelmek ügyében kell alkalmazni.