A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 61/2013. (IX.13.) sz. határozata

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2013. szeptember hó 13. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 61/2013. (IX.13.) sz. határozata

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége Dr. Csomós Tamás elnök előterjesztése alapján a kamarai tisztségviselők és bizottsági tagok 2014-2018 időszakra vonatkozó választásának időpontját, a választás napját, illetve a választói közgyűlés időpontját 2014. január 15-én 16 órában határozza meg, illetve a választás napját erre az időpontra tűzi ki. A határozatképtelenség miatt megismételt választói közgyűlés időpontja 2014. január 24-én 16 óra.

A választást az alábbi választási szervek bonyolítják le: választási bizottság, jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság. Mindhárom szerv egy elnökből, két tagból és három póttagból áll az elnökség határozata alapján.

Az elnökség jelen határozattal a választási bizottság elnökévé választja Dr. Varga Imrét, két tagjává Dr. Boros Erzsébetet és Dr. Püspöki Helgát. A választási bizottság póttagjaivá pedig Dr. Kiss Beátát, Dr. Réthy Sándort és Dr. Merza Attilát.

Az elnökség jelen határozattal a jelölőbizottság elnökévé választja Dr. Vozár Istvánt, két tagjává Királyváriné Dr. Szabó Ilonát és Dr. Szabó Jánost. A jelölőbizottság póttagjaivá pedig Dr. Boldizsár Ida Borbála, Dr. Szabó Ervint és Dr. Csanálosi Ákost.

Az elnökség jelen határozattal a szavazatszámláló bizottság elnökévé választja Dr. Bodnár Ágnest, két tagjává Dr. Kovács Imrét és Dr. Kliszek Ágnest. A szavazatszámláló bizottság póttagjaivá pedig Dr. Roxin Györgyöt, Dr. Farkas Beátát és Dr. Fodor Andrást.

A határozat meghozatalára a 2004. évi CLX. tv. /KET/ 72. §. /4/ bek. alapján egyszerűsített döntés keretei között került sor.

Az elnökség megbízza az elnököt és a titkárt a választások előkészítésével és a feltételek biztosításával, a választóbizottságok munkájának elősegítésével.

Kmf.

                                                                                               Dr. Csomós Tamás s.k.                                                                                                                                    elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.