52/2018.(VI.22.) Elnökségi határozat

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2018. június hó 22. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnökségének 52/2018. (VI.22.) sz.

határozata

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a kamarai tisztségviselők és bizottsági tagok 2018-2022 időszakra vonatkozó választásának időpontját a választás napját, illetve a választói közgyűlés időpontját 2018. október hó 24-én 14,00 órában határozza meg, illetve a választás napját erre az időpontra tűzi ki.
A határozatképtelenség miatt megismételt választói közgyűlés időpontja 2018. november hó 09. napján 16,00 óra.

A választást a választási bizottság bonyolítja le, amely öt főből, egy elnökből és négy tagból áll, továbbá három póttag is megválasztásra kerül.

Az elnökség jelen határozattal a választási bizottság elnökévé választja Dr. Varga Imrét, négy tagjává Dr. Boros Erzsébetet, Dr. Ruzsa Györgyöt, Dr. Kliszek Ágnest és Dr. Kopcsák Zoltánt. A választási bizottság póttagjaivá pedig Dr. Csanálosi Ákost, Dr. Farkas Beátát és Dr. Stump-Csapó Ágnest.

A határozat meghozatalára a 2004. évi CLX. tv. /KET/ 72. §. /4/ bek. alapján egyszerűsített döntés keretei között került sor.

kmf.

Dr. Legeza László s.k.
elnökhelyettes

A hozzászólások le vannak tiltva.