Történet

Az ügyvédi kamarák az Ügyvédi Rendtartásról szóló 1874. évi 34 tc. alapján, 1875 évben alakultak meg.

Mi Békés megyei ügyvédek sajnos nem büszkélkedhetünk ilyen hosszú történelmi múlttal, hiszen a Békés megyei Ügyvédi Kamara – akkori elnevezésében a Békéscsabai Ügyvédi Kamara – a Szegedi Ügyvédi Kamarából kiválva, 1956. január 7. napján lett önálló.

A Békéscsabai Ügyvédi Kamara alakuló üléséről felvett jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy a Békéscsabai Ügyvédi Kamara 75 alapító taggal, egyhangú felkiáltással jött létre, s elsőként dr. Marik Dénes ügyvédet választotta elnökévé.

Kamaránk elsőként megválasztott elnökét dr. Bányász Vince ( mint megbízott elnök) majd dr. Medovarszky Mihály, dr. Bereczki Lajos, dr. Herjeczki János követték. Kamaránk történetének legszomorúbb időszakában – az 1958. évi felülvizsgálatot követően – a kamarai létszám jelentősen lecsökkent, s a kötött létszám mintegy 30 éven keresztül stagnált. Ebben az időszakban állandósult az ügyvédi munkaközösségi kereteken belüli működés.

Az évek során lassan-lassan megszűnt az a sok negatív megkülönböztetés, mely az ügyvédséget sújtotta, majd 1991. október 1. napjától jelentős változások következtek be az ügyvédség, így a Békés megyei ügyvédek életében is.

Az új Ügyvédi Törvény hatálybalépését követően megszűntek az ügyvédi munkaközösségek és ezzel együtt szűnt meg a korábban kötelezően előírt létszámkeret.

Az elmúlt másfél évtized alatt kamaránk létszáma több, mint háromszorosára nőtt, így a névjegyzékbe bejegyzett ügyvédek és ügyvédjelöltek létszáma ma már a 200 főt is meghaladja.

Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások ellenére is örökérvényűnek hisszük Viski Bálint ügyvéd jogtanárnak az Ügyvédi Rendtartás megszületését követően írt sorait, mely szerint:

„Az ügyvédség, ha szépen vitetik egyike a legkiválóbb és leghasznosabb foglalkozásoknak.”