Hírlevél-2017.06.28.

KAMARAI HÍRLEVÉL Megjelent a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok júniusi száma. Továbbítjuk a tartalomjegyzéket. Az alábbi határozatokra hívjuk fel a figyelmet. BH.2017.175. A járművezetéstől azt lehet eltiltani, aki bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ. Minden olyan magatartás, amely bűncselekmény elkövetését, annak leplezését, az … Olvasd tovább

Hírlevél-2017.06.26.

KAMARAI HÍRLEVÉL A 2013. évi V. törvény – új Ptk. – hatályba lépésével a nem vagyoni károkhoz kapcsolódó kártérítést a sérelemdíj váltotta fel. Fuglinszky Ádám a Kártérítési jog – HVG ORAC Kft. 2016. – című kiváló munkájában Vékás Lajost idézi, … Olvasd tovább

Hírlevél-2017.06.21.

KAMARAI HÍRLEVÉL 2017. június 8-án tartott beszámolót a Gyulai Törvényszék elnöke az általa összehívott, a hivatásrendeket is tömörítő grémiumnak. A megbeszélésen részt vett a békés megyei főügyész, a gyulai bv. intézet parancsnoka és a megyei rendőrfőkapitány mellett a NAV békés … Olvasd tovább