Hírlevél-2018.04.10.

KAMARAI HÍRLEVÉL

I.

Megjelent a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok 2018 márciusi száma. Mellékeljük a lap tartalomjegyzékét.
Az alábbi határozatokra hívjuk fel a figyelmet.

BH.2018.B.8.
I.A terrorcselekmény bűntette célzatos bűncselekmény, amelynek (1) bekezdés a) pontja szerinti esetében a célzat a törvényi tényállásban felsorolt passzív alanyok valamelyikének valaminek tevésére, nem tevésre vagy eltűrésre kényszerítése. Éppen a passzív alanyok (állami szerv, más állam vagy nemzetközi szervezet) specialitása, fontossága miatt minősül a kényszerítés terrorcselekménynek, s megvalósulásához további „terrorista cél” nem szükséges.
II.Megalapozatlanság miatt az elsőfokú ítélet csak akkor helyezhető hatályon kívül, ha a megalapozatlanság a másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki. A részleges megalapozatlanság másodfokon az iratok tartalma alapján, helyes ténybeli következtetés vagy bizonyítás útján kiküszöbölhető, annak mennyiségi korlátja nincs, részleges megalapozatlanság kiküszöbölése a másodfokú eljárásban kötelező. A hiányos vagy iratellenes tényállás tehát teljes, a másodfokú eljárásban ki nem küszöbölhető megalapozatlanságot fogalmilag nem eredményezhet.
III.Az indokolási kötelezettség teljesítése csak megalapozott, illetve megalapozottá tett tényállás tekintetében vizsgálható, amennyiben ugyanis tények megállapítása hiányzik, úgy az azokra vonatkozó indokolás sem kérhető számon.
IV.Az eljárási törvényt és a bírói függetlenséget sérti a hatályon kívül helyező végzésben az elsőfokú bíróság más tanácsa általi tárgyalásának abból az okból történő elrendelése, mely szerint ugyanazon tanácstól adott esetben a bizonyítékok eltérő értékelése nem várható el.

BH.2018.81.
A Pp. 123. §-ában szabályozott egyéb megállapítási kereset konjuktív feltételei a felperes alperessel szembeni jogmegóvási szükséglete és a teljesítésre irányuló kereseti kérelem kizártsága. A megállapítással a bíróság a teljesítéshez képest „előrehozott védelmet” biztosít a jogosultnak, ez azonban nem indokolt, ha teljesítés azért nem kérhető, mert az igény polgári peres úton nem érvényesíthető.

BH.2018.82.
A bíróság a Pp. 130. § (1) bekezdés g) pontja alapján csak akkor utasíthatja el a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, ha abból érdemi vizsgálat – azaz a jog vagy jogos érdek vizsgálata – nélkül is megállapítható a perbeli legitimáció hiánya. Annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy a felperesek igényérvényesítési jogosultsága (kereshetőségi joga) az alperesekkel szemben fennáll-e, az ügy érdemére tartozó olyan anyagi jogi kérdés, amelynek tárgyában a bíróságnak ítélettel kell határoznia. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának az a hiányossága, hogy az nem tartalmazza a 17/2015. (II.16.) Korm. rend. 19. § b) pontja szerinti kötelező tartalmi elemeket, nem vezethet a bírósághoz fordulás jogának elvesztéséhez.

BH.2018.93.
A munkavégzésre irányuló jogviszonyt a szerződés típusának minősítésekor a minősítő jegyek alapján azok összességében kell vizsgálni. A bíróságnak vizsgálni és értékelni kell azokat a tényeket és bizonyítékokat is, amelyek a hatóság előtt nem voltak ismertek, de a döntéshozatalkor már fennálltak és az ügy elbírálásához szükségesek.

A lappéldány a kamara székházában tanulmányozható.

II.
Továbbítjuk a T. Kartársaknak a Budapesti Ügyvédi Kamara 490. számú elektronikus hírlevelét.

III.

Mellékelten megküldjük a Wolters Kluwer Kft. tájékoztató levelét a „Büntető eljárás Jogszabálytükör”, valamint a „Kommentár a büntetőeljárási törvényhez” című kiadványaik kedvezményes megrendelésére vonatkozóan.

Gyula, 2018. április 10.

Kísérőlevél-Wolters K.

Kúriai Döntések 2018 3

A hozzászólások le vannak tiltva.