Hírlevél-2017.11.07.

KAMARAI HÍRLEVÉL

Megjelent a Bírósági Döntések Tára 2017. októberi száma. Továbbítjuk a lap tartalomjegyzékét.

A közzétett jogesetekből az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

BDT2017.138.
I. A vétőképesség nem pusztán orvos szakértői kérdés. A cselekmény jellege és a tényállás körültekintő tisztázását követően a bíróságnak kell megállapítania, hogy a károkozó a károkozás idején rendelkezett-e belátási képességgel, képes volt-e felfogni magatartásának várható káros következményeit.
II. A polgári jogi vétőképesség nem minden esetben jelent büntetőjogi felelősségre vonhatóságot. Ha azonban a károkozó büntetőjogilag felelős, alappal nem kérdőjelezhető meg, hogy cselekménye társadalomra veszélyességével tisztában volt, így polgári jogi szempontból is vétőképesnek tekintendő.

BDT2017.146.
I. Abból, hogy a sérelemdíj fizetésre kötelezés feltételeire a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, nem következik, hogy a sérelemdíj megfizetése iránti perben a kártérítési perekre vonatkozó eljárási szabályok is irányadók.
II. A személyiségi jogi perben az eljáró bíróság illetékességét a károkozás helye nem alapozza meg.

BDT2018.148.
Azok a határidők, amelyeket a fellebbezéssel nem támadható (másodfokú) határozatok jogerőre emelkedésétől kell számítani, a határozatnak a féllel történt közlésétől kezdődnek, ezért a keresetlevél jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes az elutasító másodfokú határozat kézbesítésétől – és nem a jogerőre emelkedésétől- számított 30 napon belül szabályszerűen benyújtja a keresetlevelet.

Gyula, 2017. november 7.
Dr. Csomós Tamás
Elnök
BDT 2017 10

A hozzászólások le vannak tiltva.