Hírlevél-2017.05.15.

KAMARAI HÍRLEVÉL

Megjelent a Bírósági Döntések Tára 2017/4. száma.

Továbbítjuk a lap tartalomjegyzékét.

A jogesetek közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

BDT2017.49.
Annak vizsgálatánál, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között az arra hivatkozó fél által megjelölt értékkülönbség feltűnően nagynak minősíthető-e, és ezért a fél által reálisnak tartott érték szakértői bizonyítással történő alátámasztása szükséges-e, a perben számos körülményt értékelni kell. Figyelemmel kell lenni a szerződéskötés körülményeire, a vételár meghatározásának módjára, a feleknek a szerződéskötés iránti érdekeire, a szolgáltatás egyedi jellegére, a teljesítés esetére biztosított kedvezményekre egyaránt.

BDT2017.52.
Az ügyvéd felelősséggel tartozik, ha a jogszabályba ütköző szerződés megkötésében közreműködik, és akkor is, ha ilyen szerződéstervezetet készít és azt a felek rendelkezésére bocsátja. Ezzel olyan téves tájékoztatást nyújt, amit az ügyvédekről szóló törvény ugyancsak tilt.

BDT2017.57.
I. Az aláírás bélyegző lenyomata nem tekinthető sem aláírásnak, sem kézjegynek, mert nem köthető egyértelműen az aláíró személyéhez. A cégjegyzési jogot csak aláírással lehet gyakorolni, a névbélyegző használata cégjegyzésre nem alkalmas

II.Az üzletrész vevője csak teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban nyilatkozhat arról, hogy a társasági szerződésben foglaltakat magára nézve elfogadja, akkor is, ha a nyilatkozatot maga az üzletrész-átruházási szerződés tartalmazza.

A lappéldány a kamara székházában tanulmányozható.

Gyula, 2017. május 15.

Dr. Csomós Tamás
elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.