Hírlevél-2017.05.09.

KAMARAI HÍRLEVÉL

Ezt az ügyet hiába is keresnénk a Bírósági Határozatokban. Nem jutott el a Kúriáig, sőt arra sem volt lehetőség, hogy a vádlott a törvényszékhez fellebbezzen.

Magyarország Alaptörvénye XXVIII. Cikk (7) bekezdése szerint: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

A jogorvoslati jog a büntetőeljárási törvénynek is alapvető rendelkezése. A Be. 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész és a nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetve a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt – e törvényben meghatározottak szerint – jogorvoslatnak van helye” (Egyetlen korlátozás a Kúria vonatkozásában érvényesül. A legfőbb bírói fórum határozatai ellen a hatályos szabályozás szerint rendes jogorvoslatnak nincs helye.)

Nemzetközi jogi és alkotmányos elvárás, hogy a fellebbezési jogosultság ne csak formálisan legyen biztosítva. A gyakorlatban mégis vannak olyan ügykategóriák, amelyek az alapvető jog érvényesülése ellen hatnak. Szűkítik a fellebbezési jogot, és arra hatnak, hogy az érintett akkor se fellebbezzen, ha és amennyiben reális lehetősége van annak, hogy a másodfokú bíróság a büntető jogkövetkezményt enyhítse.

A mi esetünkben egyszerű ittas járművezetésről volt szó. A terhelt elvállalta, hogy a Németországból hazaérkezett barátjának vízszerelési munkákat végezzen. Gépkocsival vitte a szerszámokat a másnapi munkavégzéshez, majd a helyszínen felmérte a munkafeladatokat. A megrendelő ezt követően meghívta egy fröccsre. A vádlott nem utasította vissza a meghívást. Úgy volt vele, hogy úgyis 500 méterre van a lakása. Majd hazamegy gyalog. Az egy kicsiből több nagyfröccs lett. Az elkövető ittas állapotba került, és a vendéglátótól elbúcsúzva úgy döntött, hogy a hazáig vezető néhányszáz métert egy másik alacsonyabb rendű útvonalon mégis gépkocsival teszi meg szombat délután.

Ahogy az lenni szokott, 100 méter után igazoltatták. Megfújatták vele a szondát. Az eredmény lehangoló lett. A Drager Alcotest légalkoholszondás vizsgálat 1,89 milligramm/liter levegőalkohol koncentrációt mutatott ki. A vezetői engedélyt a helyszínen elvették, az elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki. Néhány nap múlva a járási hivatal Kormányablak Osztálya a vezetésre való jogosultság szüneteltetését rendelte el a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az események felgyorsultak. A járásbíróság a vádlottat 160 nap pénzbüntetésre és 2 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a tárgyalás mellőzésével meghozott végzésével. A pénzbüntetés egy napi tételének összegét 1.000,-Ft-ban állapította meg.

Az elkövető ezután fordult ügyvédhez, és határidőn belül tárgyalás tartása iránti kérelmet nyújtott be. A kifogástalan közlekedési előéletű 48 éves vádlott az eltiltás tartamának csökkentését, valamint annak a B kategóriára történő korlátozását kérte. Hivatkozott arra, hogy az ittas vezetésre forgalommentes útszakaszon és forgalommentes időszakban, hétvégén, mindössze 100 méter távolságon került sor. Előadta és dokumentálta, hogy 30 éve rendelkezik vezetői engedéllyel. Soha balesetet nem okozott. Se büntetőjogi, se szabálysértési priusza nincs. A három évtized alatt legalább 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen. Igazolta, hogy a járművezetés munkaköre ellátásához elengedhetetlen. Kiegészítő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet végez. MTZ traktor tulajdonjogával rendelkezik, valamint az ehhez szükséges járművezetői engedéllyel is.

A járásbíróság a tárgyalás eredményeként annyiban változtatta meg a korábbi határozatot, hogy a járművezetéstől eltiltást a B kategóriára korlátozta. Annak rendkívül magas tartamát azonban érintetlenül hagyta.

A vádlott és a védő az ítélet kihirdetése után három nap gondolkodási időt kért. 24 óra elteltével az ügyfél jelezte, hogy nem kéri fellebbezés benyújtását, így az ítélet jogerőre emelkedett.

Az ismertetett eset látszólag egy hétköznapi történet. Az azonban, mint cseppben a tenger, magában hordozza a jogrendszer hiányosságait. A vádlott ugyanis azért vette tudomásul a döntést, mert fellebbezés esetén a jogerős elbírálásig továbbra sem jutott volna ahhoz a vezetői engedélyhez, amely a traktor vezetését lehetővé tette volna a számára. Az ítélet február 8-án született meg. Rövidesen kezdődtek a tavaszi mezőgazdasági munkálatok. A terhelt a saját földjét se tudta volna beművelni.

A járművezetéstől eltiltás legkisebb tartama az új Btk. szerint egy hónap. A 38. BK vélemény szerint a járművezetéstől eltiltás tartamának megállapításánál kiemelkedő jelentősége van a kifogástalan közlekedési előéletnek és az elkövetés speciális körülményeinek. Nincs kétségem afelől, hogy kb. 8 hónappal később a törvényszéknél el lehetett volna érni az eltiltás tartamának mérséklését. Mégis a tudomásulvétel mellett kellett dönteni. A döntés indoka a 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet szabályozásában keresendő.

A kormányrendelet 32. § a./ pontja szerint közúti veszélyeztetés, maradandó fogyatékosságot vagy halált okozó, vagy ennél súlyosabb közúti baleset gondatlan okozásának vétsége, járművezetés ittas állapotban, valamint járművezetés bódult állapotban bűncselekmény esetén a vezetési jogosultság szüneteltetését kell elrendelni a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. Ez a kormányrendelet nem tesz különbséget arra vonatkozóan, hogy az elsőfokú ítélet a járművezetéstől eltiltást csak egyes kategóriákra rendeli el. A szüneteltetés ilyenkor is a teljes vezetői engedélyre kiterjed. Ez a szabályozás – amely nem törvényi szintű és nem büntetőjogi jellegű – valóságos fékként hat a jogorvoslati jogosultság gyakorlására, s mint esetünkben is azt eredményezi, hogy az ügyfél és a védő akarata ellenére mégse fellebbezzen.

A kormányrendelet egy másik alkotmányos joggal is konfrontálódik. Ez pedig az ártatlanság vélelme. Gyakori eset, hogy valakivel szemben halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indul meg az eljárás. A vezetői engedélyét azonnal bevonják, és ahhoz csak három évvel később, a felmentő ítéletet bemutatva juthat hozzá. Kérdem én, ilyenkor ki nyújt kárpótlást a vádlottnak azért, mert három évig nem vehetett részt a közúti közlekedésben?

Gyula, 2017. május 9.

Dr. Csomós Tamás
Elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.