Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató!

Az alábbiakban az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget:

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve: Békés Megyei Ügyvédi Kamara

Elérhetősége: 5700 Gyula Béke sugárút 47., email: gyula@bmugyvedikamara.hu

Az adatkezelés célja: az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényben (2017: LXXVIII. tv.) előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése, követeléskezelés, hatóságok felé adatszolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a tagsági jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően a polgári jogi elévülési ideig

érintett adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, irodacíme, aliroda címe, fiókiroda címe, telefonszám, e-mailcím, TAJ, adóazonosító, személyi igazolvány száma, személyi szám, diploma száma, kelte, jogi szakvizsga száma, kelte, állampolgárság, nyelvismeret, letéti számlaszám, helyettes neve, ügyvédi igazolvány száma, KASZ, cégkapu, ügyvédi biztosítás,

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

– az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog

– az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

– az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

– az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

– az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

– az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu